Wie zijn wij?

Mijn naam is Riekie van Beerendonk (1957), GZ-psycholoog en Cognitief-gedragstherapeut VGCt®.

In 2011 heb ik mijn eigen praktijk opgericht onder de naam Psychologiepraktijk van Beerendonk voor de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ), voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen. In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, rouwverwerking, somatoforme stoornissen,  scheidingsproblematiek en arbeidsgerelateerdeproblematiek. Naast Cognitieve gedragstherapie en EMDR bied ik ook E-Health aan.

Na mijn opleiding tot A en Intensive/Coronary Care verpleegkundige werkte ik negen jaar op de intensive en coronary care afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarna ben ik voor het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) gaan werken en ben ik negen jaar in verschillende oorlogsgebieden werkzaam geweest. Vervolgens heb ik veertien jaar op het hoofdkantoor van het ICRC in Genève gewerkt waar mijn werkzaamheden bestonden uit het geven van stressmanagement-trainingen, briefing/debriefings van collega’s, opvang en begeleiding ter plaatse of in Genève van personeel na traumatische incidenten. Dit heb ik tot 2011 met veel voldoening gedaan, waarna ik naar Nederland ben teruggekeerd.

Naast mijn werkzaamheden in Geneve ben ik psychologie gaan studeren bij de Open Universiteit Nederland waar ik mijn bachelorsdiploma heb behaald. Hierna ben ik voltijd gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht waar ik mijn Masterdiploma heb behaald. Vervolgens heb ik de GZ-opleiding en de opleiding tot Cognitief-gedragstherapeut VGCt® afgerond. Verder heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd zoals: EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapie).

Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering zijn voor mij belangrijke aandachtspunten. In dat verband maakt ik deel uit van een intervisiegroep en volg ik de nodige bijscholingen en/of trainingen bij erkende opleidingsinstellingen.

Ik hou van het delen van mijn kennis en levenservaring en het doorgeven van datgene waar ik zelf veel aan heb gehad.

Ik voer psychologische behandelingen uit in de BGGZ.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: LVVP, NtVP

AGB code: 9401851 

AGB code praktijk : 94058937

BIG registratie: 19002937725 

Ik ben tevens aangesloten bij de VgCT (nr 203753) en vereniging voor EMDR

***************

Mijn naam is Huub Lempens. Ik ben in 1999 als psycholoog afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen richting klinische psychologie.

Bij mij staat het contact met de cliënt voorop. 
Vaak zijn een paar gesprekken al voldoende om de draad weer zelf op te pakken.

Mijn registraties en lidmaatschappen van beroepsverenigingen
Ik ben geregistreerd als:

  • GZ-psycholoog (BIG nummer:19012685525)
  • Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
  • Cognitief Gedragstherapeut VGCt.
  • AGB zorgverlenerscode: 94007103
  • AGB praktijkcode: 94058380
  • KvK nummer: 14114471
  •  

Mijn praktijk adres:
Heinsbergerweg 2
6045 CH Roermond