Als uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, dan verbindt de zorgverzekeraar hier een aantal eisen aan:

  Aan het begin en aan het einde van uw behandeling wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit gaat via een link die per mail naar u wordt toegestuurd of wordt tijdens de sessie afgenomen. Met deze vragenlijsten meten we de ernst en de aard van uw klachten in het kader van ROM (Routine Outcome Measuring). ROM is een manier om de effectiviteit van de behandeling te meten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt, wanneer u daar toestemming voor geeft, naar Stichting Benchmark verstuurd.  Deze stichting verwerkt de gegevens om de effectiviteit van behandelingen te kunnen meten en behandelaren en praktijken te kunnen vergelijken.

  Gemiddeld werd de behandeling bij Psychologiepraktijk Van Beerendonk gewaardeerd met een 8.5 door de cliënten, gemeten met de CQI over alle cliënten die in 2021 in behandeling zijn geweest.

  U wordt daarnaast uitgenodigd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen (de CQI, Consumer Quality Index). Deze CQ-i wordt door ons vanaf 1 januari 2016 gebruikt om de mate van tevredenheid, op een schaal van 1 (minimale tevredenheid) tot 5 (maximale tevredenheid) te kunnen meten over verschillende aspecten van de behandeling en de behandelaar.

  De verschillende aspecten van de behandeling en behandelaar binnen de CQ-i betreffen:

  Bejegening: hoe is de behandelaar met u omgegaan tijdens de behandeling. Heeft de behandelaar u serieus genomen en dingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen?

  Bereikbaarheid: heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar wanneer dit nodig was?

  Samen beslissen: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

  Uitvoering van de behandeling: Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?

  In onderstaande tabel staan de resultaten van Psychologiepraktijk van Beerendonk samengevat over de periode van 01-01-2021 tot en met 08-12-2021. Er zijn 35 vragenlijsten verstuurd via Intramed en hiervan zijn er 35 ingevuld door onze cliënten (response rate 100%). U kunt zien dat deze resultaten wijzen op een hoge mate van cliëntevredenheid.

  Schaalscore Clientscore
  Schaal                                                     Min.       Max.         Gemiddeld        
  Bejegening (1-5) 1 5 4.8
  Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 1 5 4.9
  Samen beslissen (1-5) 1 5 4.0
  Betrekken familie of naasten (1-5) 1 5 4.5
  Uitvoering behandeling (1-5) 1 5 4.6

  Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.

  Tenslotte wordt een set met gegevens (onder meer uw diagnose en welk traject er is ingezet) van uw behandeling beschikbaar gesteld aan het DIS portaal. Dit is een landelijk informatiesysteem, waarin cliëntgegevens en behandelinformatie worden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens door een privacyverklaring in te vullen.