Psychologische behandelingen in de basis GGZ

  • individuele therapie
  • specialisaties
  • Psychologische behandelingen voor de zakelijke markt

  Individuele therapie
  In individuele sessies wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk vanaf een andere plek naar je eigen situatie te kijken. Dit kan zowel plaatsvinden in de praktijkruimte als buiten in de vrije natuur. Met zowel verbale technieken als diverse (ervaringsgerichte) werkvormen kom je tot hernieuwde inzichten. We kijken welke stappen je van hieruit wilt maken en hoe je dat kunt vorm geven.

  Specialisaties

  Gedragstherapie
  In de gedragstherapie staat het gedrag van mensen in de behandeling van de problemen centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd en dat je, wanneer je daar last van krijgt, dat gedrag dus ook weer kunt afleren

  Cognitieve therapie
  Cognitieve therapie is de zogenaamde tweede generatie gedragstherapie die volgde op de bovenbeschreven gedragstherapie.

  EMDR
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

  E-mental Health
  E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.
  Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het internet.

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

  Psychologische behandelingen voor de zakelijke markt U kunt eveneens in de praktijk terecht wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door psychische en/of lichamelijke klachten. Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen om verdere arbeidsongeschiktheid te voorkomen of om zo snel mogelijk een terugkeer op de werkvloer te bewerkstelligen.