Wat doen wij?

Psychologische behandelingen in de basis GGZ

Gedragstherapie
In de gedragstherapie staat het gedrag van mensen in de behandeling van de problemen centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd en dat je, wanneer je daar last van krijgt, dat gedrag dus ook weer kunt afleren

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie is de zogenaamde tweede generatie gedragstherapie die volgde op de bovenbeschreven gedragstherapie.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

E-mental Health
E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.
Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het internet.

Psychologische behandelingen voor de zakelijke markt 
U kunt eveneens in de praktijk terecht wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door psychische en/of lichamelijke klachten. Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen om verdere arbeidsongeschiktheid te voorkomen of om zo snel mogelijk een terugkeer op de werkvloer te bewerkstelligen.