Waarneming en crisis

Waarneming :

Bij vakanties en/of ziekte wordt waargenomen door Huub Lempens Tel nr 06 296 229 09.

Crisis

In geval van crisis gedurende avond/nacht/weekend nemt u contact op met uw huisarts (en post), spoedeisendehulp.

Buiten kantoortijden en in geval van crisis, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost :
Huisartsenpost Eindhoven : Tel 0900 8861
Huisartsenpost Den Bosch : Tel 0900 8860