Tarieven en vergoedingen

Het nieuwe zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de ggz (geestelijke gezondheidszorg ) die op 1 januari 2022 is ingegaan. Tot deze datum werden ggz-behandelingen als één compleet behandeltraject afgerekend. In het nieuwe zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties gedeclareerd.

Wat is dan een zorgprestatie?

Uw behandeling in de ggz bestaat vanaf 1 januari uit verschillende onderdelen. Voorbeelden van een zorgprestatie zijn o.a. de gesprekken met een zorgver­lener, een online sessie, een e-mail consult etc. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Deze zorgprestaties komen op de factuur die de behandelaar aan (u of) uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg (u of) uw zorgverzekeraar betaalt

Wat betekent dit voor mij als cliënt?

Het aantal vergoede gesprekken hangt af van het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype geeft informatie over bijv. de zwaarte van uw hulpvraag. Aan het begin van uw behandeling legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Door middel van een vragenlijst wordt het zorgvraagtype bepaald. Soms stelt uw behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype vast om verandering waar nodig duidelijk te maken.

Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.

Wat kost een behandeling?

Een behandeling heeft een aantal gesprekken, ook wel consulten genoemd. Deze kunt u op uw factuur terugvinden als zorgprestatie diagnostiek van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. Er is ook een zorgprestatie behandeling van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. 

De duur van een consult bepaalt het tarief. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 • De eerste twee gesprekken van elke behandeling zijn meestal diagnostiek (inschatten van klachten, achtergrond van de klachten, uw hulpvraag etc.)
 • De volgende gesprekken zijn behandeling (meestal gericht op klachtvermindering)

Kosten en vergoeding

Als wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U merkt dan alleen de verrekening van uw eigen risico (als dat nog open stond).

In sommige gevallen krijgt u zelf de factuur, bijvoorbeeld:

 • als uw klachten niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (zie hieronder bij wat wordt niet vergoed?)
 • als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar
 • als u de rekening zelf voorschiet of indient bij bijvoorbeeld uw werkgever

Hieronder vindt u de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZA voor 2023.

NZA Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II GZ-psycholoog

Diagnostiek 15 minuten  € 65,19Behandeling 15 minuten   € 52,99
Diagnostiek 30 minuten  € 108,04Behandeling 30 minuten   € 90,36
Diagnostiek 45 minuten  € 151,07Behandeling 45 minuten € 128,40
Diagnostiek 60 minuten  € 173,40Behandeling 60 minuten € 152,50
Diagnostiek 75 minuten  € 211,34Behandeling 75 minuten   € 187,76
Diagnostiek 90 minuten  € 259,01Behandeling 90 minuten   € 229,30       
Diagnostiek 120 minuten € 373,08 Behandeling 120 minuten € 337,14

Intercollegiaal overleg kort € 23,58

Intercollegiaal overleg lang € 71,88

Goed om te weten

 • Als uw behandeling in een nieuw jaar nog doorloopt mag uw zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar opnieuw uw eigen risico van 385,- euro verrekenen.
 • Zonder een verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist wordt uw behandeling niet vergoed.
 • Duur van de sessie: een sessie duurt doorgaans 45 of 60 minuten. De daadwerkelijke gesprekstijd wordt gedeclareerd. Een sessie kan ook korter of langer duren, bijvoorbeeld 30, 100 minuten of zelfs 120 minuten. Dit zijn meestal uitzonderingen en vinden altijd plaats in overleg met u. 
 • Een verwijzing van uw huisarts is doorgaans 9 maanden geldig.
 • Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar door­loopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

Wat wordt niet vergoed?

Onderstaande hulpvragen die wij behandelen worden niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit noemen we niet basis-pakketzorg. U ontvangt hiervoor zelf de rekening:

 • Relatieproblemen
 • Aanpassingsstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Werk gerelateerde problemen
 • Hulp aan jongeren onder de 18 jaar 

No-show

Het no-show tarief is € 95,–. Als u niet op de afspraak verschijnt zonder afmelding rekenen wij het no-show tarief. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.