Tarieven en vergoedingen

  Psychologische zorg, zoals geboden binnen Psychologiepraktijk van Beerendonk, valt binnen de zorgverzekeringswet. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gewijzigd in 2014. Voor lichte psychische klachten kunt u vaker en langer een beroep doen op uw huisarts en GGZ-praktijkondersteuner. Ook kan uw huisarts u helpen met preventie.

  Houden de psychische klachten aan? De huisarts stelt vast welke zorg u nodig hebt. Dit doet hij meestal in overleg met uw behandelaar. Hij kan u dan doorverwijzen naar de ‘generalistische basis GGZ’ (BGGZ) of de ‘gespecialiseerde GGZ’ (SGGZ) voor een vervolgbehandeling.

  Onder Basis GGZ vallen psychische problemen die worden veroorzaakt door een enkelvoudige stoornis. Wanneer er sprake is van een meer complexe stoornis, dan komt u in aanmerking voor Specialistische GGZ. Zowel de behandeling van de Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed. Bij volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is, dat de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist (zie uw polisvoorwaarden) een verwijzing uitschrijft voor psychologische zorg.

  Indien er sprake is van onverzekerde zorg (OVZ), dan wordt een tarief van € 95,- per consult (50 minuten direct, 10 min indirect) in rekening gebracht.

  Zonder verwijskaart

  Voor problemen op het gebied van werk of bv. relatiegesprekken is geen verwijzing nodig, omdat de zorgverzekeraars die behandelingen niet vergoeden. U kunt dan rechtstreeks contact met mij opnemen.

  U betaalt zelf de rekening: Het tarief is dan € 95,- per consult van 60 minuten.
  In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

  Sommige diagnoses komen niet voor in de lijst die is vastgesteld door de overheid, bijvoorbeeld relatieproblemen, rouwverwerking, aanpassingsstoornissen, problemen met zelfvertrouwen of werkproblemen. Meestal betekent dit dat je de behandeling zelf moet betalen. Dit verschilt per verzekeraar en per verzekeringspakket.

  Verhindering

  Wanneer u bent verhinderd om een gemaakte afspraak na te komen, annuleer of verplaats uw afspraak dan uiterlijk 24 uur tevoren, zodat we in de gelegenheid zijn om op dat tijdstip een andere afspraak in te plannen.

  Afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd of waarbij je zonder afmelding niet verschijnt (“no-show”), wordt aan uw persoonlijk een tarief van € 50.- in rekening gebracht. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

  In 2019 heeft Psychologiepraktijk Van Beerendonk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie: www.invoeringbasisggz.nl

  Tarieven zijn conform de NZA richtlijn:  

  Basis GGZ Kort(max. 294 min.)€ 507,62
  Basis GGZ Middel(max. 495 min.)€ 864,92
  Basis GGZ Intensief(max. 752 min.)€ 1’356,25
  Basis GGZ Chronisch(max. 753 min.)€ 1’251,70
  Onvolledig behandeltraject(max. 120 min.)€ 207,19