Samenwerking

Samenwerking vanuit de eerste lijn met overige aanbieders wordt steeds belangrijker daarom heeft Psychologiepraktijk Van Beerendonk regelmatig overleg met uw huisarts, POH en andere zorgaanbieders.

Informatie die uitgewisseld wordt met bovengenoemde partners is cliëntgebonden informatie en altijd met toestemming van client op wettelijke grondslag (AVG proof), nieuwe (vakinhoudelijk) ontwikkelingen op landelijk en lokaal vlak. Dit wordt gedaan middels zorgmail (beveiligde mail), intervisiebijeenkomsten, extern overleg, netwerkbijeenkomsten en telefonisch