Effectmeting

    In de praktijk meten we  op een objectieve wijze  in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht . Na aanmelding bij ons ontvangt u een mail met daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over uw klachten, die u online en zelfstandig kunt invullen.  Uiteraard is uw privacy gewaarborgd. Dezelfde vragenlijst vragen wij u voor de laatste therapiesessie wederom in te vullen. Op deze manier  hopen we samen zicht te krijgen op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling.