Effectmeting

In de praktijk wordt op een objectieve wijze gemeten in welke mate de behandeling effectief is. Dit wordt gedaan door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht . Na aanmelding ontvangt u een mail met daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over uw klachten, die u online en zelfstandig kunt invullen.  Uiteraard is uw privacy gewaarborgd. Dezelfde vragenlijst wordt aan u gevraagd voor de laatste therapiesessie wederom in te vullen. Op deze manier hopen we samen zicht te krijgen op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling.