Voor welke klachten ?

  Wij behandelen een breed scala aan psychische problemen, zoals bijvoorbeeld:

  • Depressie en somberheid
  • Angstklachten en fobieen
  • Traumaverwerking
  • Dwangmatigheid
  • Stress en burnout
  • Piekeren
  • Rouwverwerking en vastgelopen rouw
  • Eetproblemen
  • Parkinson

   

  Aanmelding:

  Nadat u zich heeft aangemeld bij de Praktijk ontvangt u een bevestiging van de afspraak en een intakevragenlijst, deze gaat over uw klachten, algemene informatie, uw hulpvraag en uw verwachting van de hulpverlening. De vragenlijst stuurt u ingevuld terug of neemt u mee naar het eerste gesprek. Ook ontvangt u een klachten en een coping vragenlijst die u digitaal kunt invullen.

  Het eerste gesprek heet een intake gesprek waarin u tevens kunt nagaan of u zich op uw gemak voelt bij uw behandelaar. We bespreken de door u ingevulde lijsten, u krijgt de ruimte om te vertellen wat u wilt veranderen en vervolgens bespreken we de verschillende behandelmethoden. Sinds 2014 zijn we verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet. Het kan zijn dat dit in het eerste gesprek niet helemaal duidelijk is en dat aanvullende vragenlijsten en een tweede gesprek (verlengde intake) nodig is. Wanner dit helder is, wordt afgesproken welk traject (Kort, Midden, Intensief) het beste aansluit bij uw klachten en hulpvraag.

  Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij ons niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt het product Onvolledig Traject in rekening gebracht. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ of de Specialistische GGZ.

   

  Behandeling:

  Na de intakefase wordt er een intakeverslag en een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere uw klachten, uw doelen en de manier van werken beschreven. Deze verslagen worden met uw toestemming vooraf naar uw verwijzer huisarts verzonden.

  Na afsluiting ontvangt u en uw huisarts met uw toestemming een afsluitende rapportage over het verloop van de behandeling. Uw dossier zal 15 jaar na afsluiting worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 15 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.

  In Psychologiepraktijk Van Beerendonk wordt vooral gewerkt middels :

  Gedragstherapie
  Cognitieve therapie
  EMDR
  E-mental Health
  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  Schematherapie