Werkwijze

Voor welke klachten ?

Ik behandel een breed scala aan psychische problemen, zoals bijvoorbeeld:

  • Depressie en somberheid
  • Angstklachten en fobieën
  • Traumaverwerking
  • Dwangmatigheid
  • Stress en burnout
  • Piekeren
  • Rouwverwerking en vastgelopen rouw

Aanmelding:

Nadat u zich heeft aangemeld bij de Praktijk ontvangt u een bevestiging van de afspraak en een intakevragenlijst, deze gaat over uw klachten, algemene informatie, uw hulpvraag en uw verwachting van de hulpverlening. De vragenlijst stuurt u ingevuld terug. Ook ontvangt u een klachten en een coping vragenlijst die u digitaal kunt invullen.

Het eerste gesprek heet een intake gesprek waarin u tevens kunt nagaan of u zich op uw gemak voelt bij uw behandelaar. We bespreken de door u ingevulde vragenlijsten, krijgt u de ruimte om te vertellen wat u wilt veranderen. Sinds 2014 zijn psychologen verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet. Het kan zijn dat dit in het eerste gesprek niet helemaal duidelijk is en dat aanvullende vragenlijsten en een tweede gesprek (verlengde intake) nodig is. Vervolgens worden de verschillende behandelmethoden, die het beste aansluiten op uw klachten en hulpvraag besproken, evenals de verwachte duur van de behandeling. Het uitgangspunt daarbij is om deze zo kort mogelijk te houden, niet meer dan 750 minuten.

Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij mij niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt U terugverwezen naar de huisarts, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ of de Specialistische GGZ.

Behandeling:

Na de intakefase wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere uw klachten, uw doelen en de manier van werken beschreven.

Na afsluiting ontvangt u en uw huisarts met uw toestemming een afsluitende rapportage over het verloop van de behandeling. Uw dossier zal 20 jaar na afsluiting worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 20 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.

In Psychologiepraktijk Van Beerendonk wordt vooral gewerkt middels :Gedragstherapie
Cognitieve therapie
EMDR
E-mental Health