Klachten
  Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan eerst met mij te bespreken en te proberen om samen tot een oplossing te komen. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via de huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog.

  Wanneer u ontevreden bent over de kosten
  Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling goed te informeren naar de kosten van de psychologische zorg. Wat kost het per behandeling? Wat zijn de kosten als u een afspraak moet afzeggen? Zijn er betalingsvoorwaarden en wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. De psycholoog dient u hierover goed te informeren zodat dit voor u duidelijk is. Heeft de zorgverlener u niet of niet goed verteld wat de kosten zouden zijn? En kunt u daarom niet betalen? Bespreek dit dan met uw zorgverlener. U kunt vragen of er een regeling getroffen kan worden. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarom u niet kunt betalen. Dan kan de zorgverlener u niet helpen. U moet dan zelf iets regelen om toch te kunnen betalen. De gemeente kan je hier eventueel bij helpen.

  Klachtenregelingen
  Wanneer u ontevreden bent over mijn beroepsmatig handelen en u komt er samen met mij niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

  KLACHTENCOMMISSIE LVVP

  Deze geeft algemene informatie: over de rechten als cliënt en over manieren om een klacht aan te pakken. De klachtencommissie kan nagaan of bemiddeling mogelijk is. Zo’n bemiddeling is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.
De klachtencommissie zet zich vooral in om tot een oplossing te komen en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris is te bereiken via:
  Het postadres is:
  Klachtencommissie LVVP
  t.a.v. mr. N. van den Burg
  Postbus 13086
  3507 LB Utrecht

  Het e-mailadres is:
  klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

  Ook zijn er andere mogelijkheden:

  Zorgbelang Nederland
  Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 – 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland. (www.zorgbelang-nederland).

  Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht. In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken. Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken. Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder. U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000. Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (www.igz.nl)

  Regionaal tuchtcollege
  Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen. Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in de regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
  Telefoon: 0900 2437070 je wordt doorverbonden met het IKG-bureau in de regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. (www.collegesvoordegezondheidszorg.nl)