Klachten – Privacy

Privacy
De privacy staat bij Psychologiepraktijk van Beerendonk hoog in het vaandel. Voor overleg met de huisarts vragen we u altijd eerst om toestemming. Ook geven we u geen gegevens aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder uw goedkeuring.

Inzage in het dossier
Tijdens de behandeling wordt er een dossier bijgehouden met alle behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te verbeteren. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig. Die kunt u later weer blokkeren.

Toestemming van de partner 
Is bij de behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Kinderen
Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan heeft u beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft uw kind zelfstandig recht op inzage.

Eigendom
Het dossier is en blijft eigendom van de betreffende Psychologenpraktijk. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor rechten en plichten
De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in uw dossier en het privacy echt. U vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.