Welkom op de website van Psychologiepraktijk Van Beerendonk !

  U vind op deze website informatie over de praktijk, de werkwijze, het behandelaanbod, etc.

  In deze praktijk wordt psychologische hulp geboden aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen.

  Indien u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden of persoonlijk contact op prijs stelt, dan nodig ik u van harte uit om contact op te nemen, per telefoon (06-517 89 201). U kunt ook gebruik maken van het Patiëntenportaal om u in te schrijven.

  Tevens heeft Psychologiepraktijk Van Beerendonk een samenwerkingsverband met Psychologenpraktijk Anoek Toemen (De Blijvende Verandering) en met Huub Lempens (H.E.L.P. Huub Eerste Lijns Psycholoog)

  Vanaf maandag 16 maart, vinden er vanwege de Covid-19 pandemie alleen telefonische of beeldbel gesprekken plaats.
   
  Vanaf 1 mei 2020 is de wachttijd 8 weken.

  Er is geen wachttijd tussen de intake en vervolgbehandeling.

  (in geval van een wachttijd langer dan acht weken wordt u doorverwezen naar een andere GBGGZ-aanbieder)

  De wachttijd is niet afhankelijk van uw verzekering.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

  Waarneming :

  Bij vakanties en/of ziekte wordt waargenomen door Anoek Toemen (de Blijvende verandering. Tel 06-295 375 41) en Huub Lempens (H.E.L.P. Huub Eerste Lijns Psycholoog tel  06-296 229 09) .

  Crisis

  In geval van crisis gedurende avond/nacht/weekend nemt u contact op met uw huisarts (en post), spoedeisendehulp.

  Buiten kantoortijden en in geval van crisis, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost :
  Huisartsenpost Eindhoven : Tel 0900 8861
  Huisartsenpost Den Bosch : Tel 0900 8860